Fõ tartalom

EFOP-5.2.2_Közösség alapú szolgáltatások

A közösségfejlesztés idei nyári egyetemének címe Hidakat építünk! A szétszakadt társadalom összekötésének lehetőségeit járjuk körbe. Mivel a helyi közösségbe ágyazottan működő intézmény maga a híd a helyi társadalomban, természetesen a közösségi alapú szolgáltatások témájába is elmélyedünk – és alapvetően nem elméletben.

A nyári egyetemen a közösségi alapú szolgáltatások három típusát körbejáró műhely mind a gyakorlatokat képviselő közreműködők, mind a résztvevők számára hozott új felismeréseket. És nem a három típus összehasonlítása miatt – mert nem ragaszkodtunk mereven ahhoz az elképzeléshez, hogy a megadott szempontok alapján beszéljük végig, majd hasonlítsuk össze a gyakorlatokat. Hanem mert mindhárom típus önmagában is hordoz dilemmákat – ami látszólag egyértelmű, az a gyakorlatban egyáltalán nem az.

Gondolhatnánk, hogy az alulról építkező szolgáltatás szükségszerűen közösségi alapú. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a civil közösségi teret és annak szolgáltatásait megálmodó és létrehozó közösség a helyi társadalomnak csak egy része, aktív magja. S ahogy a ház működni kezd és a szolgáltatások elindulnak, kiderül lassanként, hogy másfajta szolgáltatásokra is szükség van, esetleg kifejezetten másfajta szolgáltatásokra van szükség.

Gondolhatnánk, hogy a támogatott lakhatás, amit közösségi alapú szolgáltatásként vezetnek be, magától értetődően közösségi alapú. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy aki a (nem közösségi alapon szolgáltató) intézményrendszerben szocializálódott, az magától értetődő, hogy (nem közösségi alapon szolgáltató) intézményekben gondolkodik. Mint fogyatékkal élőkkel foglalkozó szakember.

„Engem az emberek választottak meg, én velük akarok dolgozni” – kezdi Pázmánd polgármestere a magyarázatot, amikor az utcabizalmi hálózatról kérdezzük. A település honlapján köszöntőjét csak úgy írja alá: Mónika, polgármesterasszony. Dunántúli tanulmányutunk első állomásán a település életében a lakosoknak változatos részvételi lehetőségeket nyújtó Pázmánd Önkormányzatának működését ismerhettük meg.