Fõ tartalom

EFOP-5.2.2_Közösség alapú szolgáltatások

A Közösségfejlesztők Egyesülete minden évben megrendezi nyári egyetemét Kunbábonyban, ahol családias légkörben, előadások, műhelybeszélgetések, szakmai bemutatók kereteiben foglalkozunk elméleti kérdésekkel és közösségi megoldások példáival, lehetőségeivel és kihívásaival.

A közösségfejlesztés idei nyári egyetemét a hídépítésnek ajánljuk. Miért kellenek hidak? Mert eltávolodtunk. Egymástól, az intézmények mitőlünk, s részben a demokráciától. Mert bizonytalanok vagyunk. Magunkban, környezetünkben, értékeinkben, a jövőben. Mert szembe kell nézni azzal is, hogy ma az emberek könnyebben mozgósíthatók a félelmen, a gyűlöleten és a megvetésen alapuló üzenetek által, mint a szolidaritásra, együttműködésre, közösségvállalásra és a közös problémamegoldásra buzdító üzenetekkel.

A hídépítés szemléletes megnevezése annak, amit szakkifejezéssel a társadalmi tőke megerősítésének hívunk. Projektünkben a közösségi alapú szolgáltatásokra fókuszálunk – ezek azonban szorosan kötődnek a társadalmi tőkéhez.

A közösségi alapú szolgáltatás a szükségletek kielégítésének az a módja, amely a helyi közösségbe ágyazottan működik, vagyis helyben van; személyes, illetve helyi szükségletekre és erőforrásokra épít; a helyi lakosokkal egyenrangú, partneri viszonyban működik; belső erőforrásokat mozgósít; más szolgáltatásokkal, illetve a helyi közösség más szereplőivel partnerségben dolgozik.

Ha a hagyományos és modern társadalom történetiségét elhagyjuk, akkor a szükségletek közösségi alapú kielégítése, a közösségi alapú szolgáltatások három típusát írhatjuk le. (1) A hagyományos közösség fogalmat jól működő helyi közösségre fordítva azt állíthatjuk, hogy amennyiben egy közösség jól működik, képes a felmerülő szükségleteket legalább részben kielégíteni.