Fõ tartalom

A tanulmányutak keretében szervezett országjárásunk ezúttal Zala megyét tűzte ki úti célul. LHH-s térségként sok hasonlóságot fedeztünk fel az ország ezen két nagyon távoli fele között.

 

Zala megyében – a Zalai Falvakért Egyesületnek köszönhetően – hagyománya van az önkormányzatok és civil szervezetek együttműködésének, a közös megbeszéléseknek, a térségi szükségletek feltárásának, közös stratégiaalkotásnak. A Zalaszentgróti kistérség szereplőit mindig is foglalkoztatta a gondolat, hogy a térség hogyan tudna olyan vonzóvá válni a tanulmányaikat befejező fiatalok számára, hogy visszatérjenek és tartósan itt maradjanak. A több éven át tartó közös gondolkodás eredményeként egy komplex elképzelést dolgoztak ki, aminek megvalósításában a legjobbkor érkeztek az EU-s csatlakozással járó pályázati lehetőségek. A Hazatérők projekt keretében képzést és munkalehetőséget biztosítottak helyi fiataloknak, akik pályázatíró gyakornokok lettek különféle intézményeknél. (A bő egy éves gyakornoki program 60-70 millió forint EU-támogatást hozott a térségbe.) Erre épült rá később az önkormányzat Fecskeház programja is, amely helyben támogatott lakhatást biztosított fiatal párok, illetve családok számára. A programoknak köszönhetően számos fiatalt sikerült a térségben tartani, akik közül többen néhány évvel ezelőtt megalakították a Zalai Hazatérők Egyesületét, amely zalaszentgróti központtal, térségi szinten tevékenykedik. Az egyesület biztatására és szakmai támogatásával alakult meg 2016-ban a település ifjúsági önkormányzata – kezdeményezésükre az UNICEF idén gyerekbarát önkormányzat címmel ismerte el a települést.

Zalaszentgrót számunkra izgalmas példája a térségi együttműködésnek, amely biztosítja az erőforrások bővítése és a tudatos építkezés lehetőségét, és hogy a komplex problémára komplex megoldást találjanak.